Kılavuz

Yardım

Arama terimini giriniz.

7440 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtların Düzeltilmesine Yönelik Kılavuz tıklayınız.

2023 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar tıklayınız.

Genç Girişimci Kazanç İstisnası tıklayınız.

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Giriş Kılavuzu tıklayınız.

Defter-Beyan Sistemi Genel Kullanım Kılavuzu Version 2.0-15.06.2022 tıklayınız.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğ Kapsamında Yapılan Düzenlemeler tıklayınız.

Basit Usule Tabi Mükelleflere Yönelik Bilgilendirme Metni tıklayınız.

Toplu Gider Kayıtlarının Excel Aracılığıyla Aktarımına Yönelik Kullanım Kılavuzu tıklayınız.

Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Sözleşmesi Bilgileri İle Kontrolü Ve Güncellenmesine İlişkin Duyuru tıklayınız.

Binek Araçlara İlişkin Amortisman Gider Türlerine Yönelik Kullanım Kılavuzu tıklayınız.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hakkında Bilgilendirme tıklayınız.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Yönelik Yeni Düzenlemeler tıklayınız.

Defter-Beyan Sistemi Kapsamında Yer Alan Mükelleflere İlişkin Sicil Bilgilerine Yönelik Bilgilendirme Kılavuzu tıklayınız.

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflere İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine (1001C) Yönelik Bilgilendirme tıklayınız.

Defter- Beyan Sistemine Yönelik Sık Sorulan Sorular Kılavuzu(Versiyon 1.3) tıklayınız.

Defter-Beyan Sistemi Kılavuzu (Versiyon 1.9) için tıklayınız.

2022 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar tıklayınız.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar tıklayınız.

Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin Muh-SGK Beyannamesi Duyuru tıklayınız.

2022 Yılı Defter Yönetimi ve Bilanço Esasına Geçiş Kılavuzu tıklayınız.

Envanter Takip Listesi Kullanıcı Kılavuzu için tıklayınız.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (1001E) 2018 Vergilendirme Dönemine İlişkin Kılavuzu için tıklayınız.

Sabit Kıymet Yönetimi Kullanıcı Kılavuzu için tıklayınız.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:532) 19/10/2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. tıklayınız.

Dönemsellik İlkesi Kapsamında Gider Kayıtlarının Muhasebeleştirilmesi Kılavuzu için tıklayınız.

Kayıtları Defter Beyan Sistemi Kapsamında Elektronik Ortamda Tutulan Mükelleflere Ait Beyanname Verme İşlemlerinin Elektronik Beyanname Uygulaması Üzerinden de Yapılabilmesi Hakkında Duyuru tıklayınız.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu 18.08.2020 tıklayınız.

Hızlı Gelir ve Gider Kayıtları Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

Elektronik Kayıt Usulü Hakkında Duyuru tıklayınız.

Dış Sistem Kullanıcısı Tanımlama Kılavuzu için tıklayınız.

Defter-Beyan Sistemi Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Defter-Beyan Sistemi Noterler Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Alt Kullanıcı Ekleme Kılavuzu için tıklayınız.

Defter-Beyan Sistemini Kimler Kullanacak tıklayınız.

Meslek Odası Ekranları ve İşlemleri Kılavuzu için tıklayınız.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Gün Sonu Hasılatlarını Toplu Bir Şekilde Ekleme Kılavuzu için tıklayınız.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Perakende Satış Fişlerini Toplu Bir Şekilde Ekleme Kılavuzu için tıklayınız.

Filtreleme ile Gelir-Gider Raporlarının Alınması Kılavuzu için tıklayınız.

Hızlı Kayıt Gider Türleri Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

Mali Bilgiler Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

Stok Defterinin Kullanıma Kapatılması Hakkında tıklayınız.